Правові основи видатків державного бюджету в УкраїниВСТУПРОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ Становлення інституту видатків Державного бюджету Поняття «бюджету» та «видатків бюджету» Принципи фінансування видатків Державного бюджету Зарубіжний досвід організації видатків Державного бюджетуРОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УКРАЇНИ Законодавчі нормативні акти щодо видаткової частини Державного бюджету України Повноваження Державного казначейства України по виконанню державного бюджету за видатками Правові засади розподілу видатків за різними ланками бюджетної системи Загальні засади здійснення контролю за виконанням видатків Державного бюджетуРОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО МЕХАНІМУ ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ Шляхи удосконалення нормопроектування у сфері бюджетних правовідносин Удосконалення інституту юридичної відповідальності у сфері виконання Державного бюджету Перспективи розвитку правового механізму здійснення видатків державного бюджету в УкраїніВИСНОВКИСПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ