Полная версия

Главная arrow География arrow Природно-рекреаційний потенціал Чернігівської області

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Висновки

Природні ресурси - це тіла і сили природи, які за певного рівня розвитку продуктивних сил, можуть бути використані (використовуються) безпосередньо у вигляді сировини енергії, напівфабрикатів тощо, для задоволення виробничих потреб суспільства.

Регі¬он повністю належить до сточища Дніпра - основної водної арте¬рії України, тому забезпечення господарського комплексу водою достатнє, а в Поліссі - надмірне, у зв'язку з чим тут діє осушува¬льна система. Добре забезпечений район і підземними водами.

Чернігівська область має значні земельні ресурси. Більш як 45 % її грунтів припадає на родючі чорноземи. Її територія відзначається найбільшою в світі землеробською освоєністю, що не є екологічно виправданим. Раціональне використання і охорона земельних ресурсів потребує впровадження еколого - ландшафтного землеробства з оптимальним співвідношенням сільськогосподарських угідь ( рілля, луки, пасовища, сади ), а також лісів, водойм, заповідників. Загальна лісистість і заповідність території України недостатні. Господарське значення мають лісові, степові, лучні, болотні, водні, рослинні ресурси, які треба охороняти.

Тваринний світ - важливий компонент навколишнього природного середовища, національне багатство держави, джерело духовної та естетичної наснаги і виховання її громадян. Однією з головних вимог раціонального використання і охорони тваринних ресурсів є збереження природних умов існування тварин різних видів та їх популяцій, місць розмноження та шляхів міграції. Особливої уваги потребують рідкісні види рослин і тварин, які занесено до Червоної книги України.

Область бідна на рудні ресурси. Найпоширенішими є будівельні корисні копалини. На сході Чернігівщини знаходяться значні поклади крейди і це¬ментних мергелів, розробляють родовища формува¬льних пісків є вапняки, скляні піски та вогнетри¬вкі глини.

Область виділяється своїми лісовими і водними ре¬сурсами. Лісові ресурси - сукупність лісових масивів (ділянок) відповідної території, які використовуються або можуть бути використані для задоволення потреб у деревині та інших продуктах лісу, а також виконують різні корисні функції - водоохоронні, ґрунтозахисні, санітарно - гігієнічні тощо, а в цілому один з важливих видів природних ресурсів. Лісами вкрито 26% території, на півночі - 30-40%.

Чернігівська область володіє потужним природно-рекреаційним потенціалом. Паливні ресурси задовольняють здебільшого місцеві потреби. Найперше відзначимо поклади нафти і газу на Чернігів¬щині (Леляківське і Монастирищенське нафтові, Гнідинцівське і Прилуцьке нафтогазові та Пролетарське газове родовища). Значні запаси торфу містяться у поліській зоні, зокрема у басейні болота Замглай на Чернігівщині.

 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>