Полная версия

Главная arrow География arrow Природно-рекреаційний потенціал Чернігівської області

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Розділ 1. Земельні, водні та мінеральні ресурси Чернігівщини

Структура земельних угідь

Чернігівська область розміщена на півночі Лівобережної України в басейні ріки Десни. Дві третіх загальної території області припадає на Поліську зону і одна третина на Лісостепову.

Фізико-географічне становище області і особливості її природно-ресурсного потенціалу зумовлюють провідну роль земельного фонду, як одного з найважливіших ресурсів області.

Основними чинниками антропогенного впливу на земельні ресурси залишаються сільське господарство, промисловість, енергетика, транспорт та оборонна діяльність.

Зокрема, формування потужних аграрних підприємств у сільському господарстві, які орендують масиви орних земель, що налічують десятки тисяч гектарів, веде до максимального спрощення агроландшафтів. Окремі поля, зайняті зерновими культурами, досягають площі багатьох сотень гектарів, на яких відсутнє належне невиснажливе чергування сільськогосподарських культур у сівозмінах .

Екологічну стійкість земельних ресурсів характеризує ступінь розораності земель. Найбільш нестійкими в екологічному відношенні є ті райони, в яких розорані землі значно переважають над умовно стабільними угіддями. Низькостійкими та найбільш вразливими в екологічному відношенні залишаються території південних районів області, зокрема: Носівського, Варвинського, Бахмацького, Срібнянського, Талалаївського, Прилуцького, Ічнянського.

За даними Державної станції захисту рослин Чернігівської області в 2006 році використано в сільському господарстві 501,1 тонн пестицидів на загальній площі 732,71 тис. га. Зокрема, використано інсектицидів - 35,715 тонн на площі 232,7 тис. га, фунгіцидів - 78,73 тонн на площі 92,21 тис. га, гербіцидів - 284,348 тонн на площі 394,6 тис. га, протруювачів - 65,91 тонн, інших засобів захисту рослин - 36,4 тонн на площі 4,54 тис. га. Оброблено біометодом 4,542 тис. га сільськогосподарських угідь.

Земельний фонд Чернігівської області станом на 1 січня 2010 року складає 3190,3 тис. га. Структура земельного фонду свідчить, що 2090,9 тис. га (65,5 %) зайнято сільськогосподарськими угіддями; ліси та інші лісовкриті площі по області становлять 724,0 тис. га (22,7 %.); забудовані землі становлять 99,8 тис. га (3,1 %); заболочені землі 123,2 тис. га (3,9 %); відкриті землі без рослинного покриву складають 28,3 тис. га (0,9 %); води 67,7 тис. га (2,1 %); інших земель 56,4 тис. га (1,8 %).

Табл. 1.Структура земельного фонду Чернігівської області

Типи земель та угідь

Площа земель та угідь за роками, тис. га

2006

2007

2008

2009

2010

Всього земель

3190,3

3190,3

3190,3

3190,3

3190,3

Сільськогосподарські угіддя всього, в т. ч..

2105,5

2105,7

2103,4

2099,0

2090,9

- рілля

1358,0

1364,3

1372,8

1373,4

1376,1

- перелоги

96,1

89,9

81,6

79,3

76,0

- багаторічні насадження

25,0

24,9

24,9

24,7

24,6

- сіножаті

330,7

330,5

329,3

327,2

322,6

- пасовища

295,7

296,1

294,8

294,4

291,6

Ліси та інші лісовкриті площі

713,3

713,6

715,4

717,7

724,0

Забудовані землі

100,8

100,7

99,6

99,7

99,8

Відкриті заболочені землі

118,7

118,5

119,5

121,4

123,2

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (піски, яри тощо)

27,9

27,8

28,4

28,2

28,3

Поверхневі води суходолу

67,5

67,7

67,7

67,8

67,7

Інші землі

56,6

56,3

56,3

56,5

56,4

Структура земель, в порівнянні з 2009 роком, майже не змінилася і використання земель за цільовим призначенням свідчить про високе антропогенне навантаження на земельні ресурси.

До основних земельних угідь, від стану яких в значній мірі залежить екологічна ситуація в області, відносяться сільськогосподарські угіддя, землі лісового та природно-заповідного фонду. Питома вага площ сільськогосподарських угідь відносно до площі суші в різних адміністративних районах області становить від 50 до 84 відсотків.

Розораність території області в 209 році складала 43,1 % до загальної площі області, планується зменшення розораності на 2015 рік до 40 %.

Частка ріллі до площі сільськогосподарських угідь по області в 2006 році складає 65,8 %, планується зменшення цієї частки до 64 % на 2015 рік.

Для державних та громадських потреб у 2009 році відведено 168,7 га земель з них сільськогосподарських угідь 34,3 га, в тому числі ріллі - 23,9 га.

Структура земельного фонду по основних видах угідь та функціональному використанню

Рис. 1. Структура земельного фонду по основних видах угідь та функціональному використанню

Структура сільськогосподарських угідь

Рис. 2. Структура сільськогосподарських угідь.

Структура земельного фонду за власниками землі та землекористувачами

Рис. 3. Структура земельного фонду за власниками землі та землекористувачами.

 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>