Список використаної літератури

 • 1. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР (в редакції 25.10.2010; із змінами та доповненнями)
 • 2. ДСТУ ISO 9000 - 2001 "Системи управління якістю. Основні положення та словник"
 • 3. ДСТУ ISO 9004-2001 "Системи якості. Настанови щодо поліпшення діяльності".
 • 4. Закон України „ Про підтвердження відповідності” від 17.05.2001 р.”
 • 5. Міжнародна стандартизація та сертифікація систем якості: Довідник / Ю.І. Койфман, О.В. Герус, Т.М. Кисельова та ін. - Львів-Київ, Видання ТК-93: "Управління якістю і забезпечення якості", 1995 - 260 с.
 • 6. Кантере В.М., Матисон В.А., Хангажеева М.А., Сазонов Ю.С. Система безопасности продуктов питания на основе принципов НАССР, Монография. - М.: Типография РАСХН, 2004г., 462с.
 • 7. Михеева С., Хохлявин С. «Система НАССР и новые регламенты Евросоюза», «Стандарты и качество», №12, 2005г. с.34-38
 • 8. Разработка и внедрение системы собственного контроля, основанной на принципах НАССР: Сборник лекций / Э. Н. Борисовская, З. Н. Максимова, П. Бос, Е. Ю. Дмитриева, Е. А. Бахвалова. - СПб: ФГУ «Нацрыбкачество», 2004.
 • 9. Хліб із житнього та суміші житнього і пшеничного борошна. Національний стандарт України. Загальні технічні умови: ДСТУ-П 4583:2006. - [Чинний від 2005-07-01]. - Київ: Держспоживстандарт України, 2006.
 • 10. Вироби булочні. Національний стандарт України. Загальні технічні умови: ДСТУ-П 4587:2006. - [Чинний від 2005-07-01]. - Київ: Держспоживстандарт України, 2006.
 • 11. Парошко В.А. Технологія хліба та хлібобулочних виробів. - Воронеж: Маквей, 1992.
 • 12. Парошко В.А. Технологія хліба та хлібобулочних виробів. - Воронеж: Маквей, 1992.
 • 13. Санитарные правила и нормы по применению пищевых добавок. Приказ МЗ Украины от 23. 07. 96 г., № 222Бизнес, № 7 (214), февраль 1997 г.
 • 14. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 178/2002 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 28 січня 2002 року про встановлення загальних принципів і вимог законодавства про харчові продукти, створення Європейського органу з безпеки харчових продуктів і встановлення процедур у питаннях, пов'язаних із безпекою харчових продуктів.
 • 15. ДСТУ ISO 22000:2007 “ Ситеми управління безпечності харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга”
 • 16. Капрельянц Л. В., Мiськiн О. М. Ензиматична модифiкацiя бiлкiв соевого борошна // Науковi грацi ОДАХГ. 2003. Вип. 26.
 • 17. http://iksystems.ru/articles.php?id=256.
 • 18. Яковенко Э.П. Ферментные препараты в клинической практике // Клин. фармакол.1998, В.7№ 1.- С.1-5.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить