Полная версия

Главная arrow Экология arrow Визначення класу небезпеки промислових відходів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Вступ

Клас небезпеки промислових відходів визначається згідно Державних санітарних правил та норм ДСанПіН 2.2.7. 029-99 «Гігієнічні вимоги поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення».

Клас небезпеки відходів визначається виробником відходів або за його дорученням. Визначення класу небезпеки промислових відходів здійснюють:

 • - експериментальним шляхом на дослідних тваринах згідно з ГОСТ 12.1.007-76 в установах, акредитованих на цей вид діяльності;
 • - розрахунковим методом, коли установлений фізико-хімічний склад відходів, за LD50 або ГДК екзогенних хімічних речовин у ґрунті.

Визначення класу небезпеки відходів розрахунковим методом

Визначення класу небезпеки відходів - за LD50 здійснюється за формулами 1 і 2:

де Кі - індекс токсичності кожного хімічного інгредієнта, що входить до складу відходу, величину Кі округлюють до першого знаку після коми;

lg(LD50) - логарифм середньої смертельної дози хімічного інгредієнта при введенні в шлунок (LD50 - знаходять за довідниками [1-4]);

S - коефіцієнт, який відображає розчинність хімічного інгредієнта у воді (за допомогою довідника [5] знаходять розчинність хімічного інгредієнта у воді в грамах на 100 г води при температурі не вище 25С, цю величину ділять на 100 і отримують безрозмірний коефіцієнт S, який в більшості випадків знаходиться в інтервалі від 0 до 1);

F - коефіцієнт леткості хімічного інгредієнта (за допомогою довідників [6, 7] визначають тиск насиченої пари в мм рт. ст. інгредієнтів відходу при температурі 25С, що мають температуру кипіння при 760 мм рт. ст. не вище 80С; одержану величину ділять на 760 і отримують безрозмірну величину F, яка знаходиться в інтервалі від 0 до 1);

Cв - кількість даного інгредієнта в загальній масі відходу, в т/т;

і - порядковий номер конкретного інгредієнта.

Після розрахунку Кі для інгредієнтів відходу, вибирають не більше 3, але не менше 2 ведучих, які мають найменші Кі ; при цьому K1< K2<K3, крім того, повинна виконуватися умова 2K1>K3.

де К - сумарний індекс небезпеки. Він обчислюється за допомогою двох, або трьох вибраних індексів токсичності, після чого, за допомогою таблиці 1 визначають клас небезпеки та ступінь токсичності відходу.

При відсутності LD50 для інгредієнтів відходу, але при наявності класу небезпеки цих інгредієнтів у повітрі робочої зони (ГОСТ 12.1.005-88), необхідно у формулу підставити умовні величини LD50, що орієнтовно визначені за показниками класу небезпеки у повітрі робочої зони (табл. 2).

Таблиця 1. Класифікація небезпеки відходів за LD50.

Величина К , отримана

на основі LD50

Клас небезпеки

Ступінь токсичності

Менше 1,3

I

Надзвичайно небезпечні

Від 1,3до 3,3

II

Високо небезпечні

Від3,4 до 10

III

Помірно небезпечні

Від 10 і більше

IV

Мало небезпечні

Таблиця 2 Класи небезпеки у повітрі робочої зони і відповідні умовні величини LD50.

Клас небезпеки у повітрі робочої зони

Еквівалент LD50

lg (LD50)

I

15

1,176

II

150

2,176

III

5000

3,699

IV

> 5000

3,778

Визначення класу небезпеки відходів з застосовуванням ГДК їх хімічних складників у грунті згідно з формулою 3:

Кі = ГДКі / (S +0,1F+ Св) і

де ГДКі - гранично допустима концентрація токсичної хімічної речовини у грунті [9], що міститься у відході;

Кі , S , , F, i - ті ж самі показники, що в формулі 1.

Величину “Кі” округляють до 1-го знака після коми.

Після розрахунку Кі для інгредієнтів відходу, вибирають не більше 3, але не менше 2 ведучих, які мають найменші Кі ; при цьому K1< K2<K3, крім того, повинна виконуватися умова 2K1>К2 чи K3.

Потім розраховується сумарний індекс токсичності (К ) згідно з формулою 2, після чого, за допомогою таблиці 3 визначають клас небезпеки та ступінь токсичності відходу.

Таблиця 3 Класифікація небезпеки відходів за ГДК хімічних речовин у грунті.

Величина К , отримана на основі ГДК у грунті

Клас небезпеки

Ступінь токсичності

Менше 2

I

Надзвичайно небезпечні

Від 2 до 16

II

Високо небезпечні

Від 16,1 до 30

III

Помірно небезпечні

Від 30,1 і більше

IV

Мало небезпечні

Завдання 1

На підприємстві кольорової металургії утворилася 1 тонна відходу, яка має в своєму складі наступні інгредієнти у відсотковому вираженні:

Відсотковий вміст (за варіантом), %

Інгредієнти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

хлорид і оксид миш'яку

5

10

10

5

5

5

10

10

5

5

хлорид алюмінію

15

20

10

15

10

15

20

10

15

10

оксид заліза

50

50

55

60

60

50

50

55

60

60

оксид свинцю

25

20

25

20

25

25

20

25

20

25

Визначити клас небезпеки такого відходу за даними LD50.

Рекомендації до виконання завдання

1. Згідно додатку 1 знайти необхідні параметри для кожного інгредієнта відходу і занести в таблицю 1. Для заповнення останньої колонки таблиці 1 слід скористуватися таблицею 5.2.

Таблиця 1. Фізико-хімічні та токсикологічні характеристики інгредієнтів відходу.

Назва інгредієнта

Маса інгредієнта, т/т

Тиск насиченої пари, мм.рт.ст.

Розчинність у воді, г/100

LD50, мг/кг

Клас небезпеки

Еквівалент

LD50

As2O5

0,1

0

65,8

2,176

2

AsCl3

0,1

11,65

0

48

-

AlCl3

0.1

0

45,1

150

-

Fe2O3

0,55

-

-

3,699

3

PbO

0,25

0

0,2756

217

-

 • 2. За формулою 1 розраховуємо індекс токсичності кожного хімічного інгредієнта, що є у відході (величину Кi округлюється до першого знаку після коми).
 • 3. Упорядкувати ряд індексів (Кi) токсичності по порядку зростання значень коефіцієнтів і ввести нову нумерацію: К1; К2; К3; К4; К5.
 • 4. Вибирати найменші значення індексів токсичності (Кі ), щоб виконувалась перша умова: K1< K23. Якщо не буде виконуватися друга умова: 2K1>K3, то слід святи тільки два значення: К1 і К2
 • 5. Визначити сумарний індекс токсичності згідно з формулою 2:
 • 6. Визначити за таблицею 5.1 клас небезпеки відходу у відповідності до сумарного індексу небезпеки.

Завдання 2

На машинобудівному підприємстві в цеху гальванічних покрить утворилося 1000 кг гальванічних шламів, які мають в своєму складі наступні інгредієнти у відсотковому вираженні:

Відсотковий вміст (за варіантом), %

Інгредієнти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

CuSO4

15

10

10

20

10

15

10

10

20

10

AsCl3

15

15

10

20

10

15

15

10

20

10

Pb(NO3)2

10

15

15

10

10

10

15

15

10

10

MnCl2

50

45

55

40

60

50

45

55

40

60

V2O3

10

15

10

10

10

10

15

10

10

10

Визначити клас небезпеки такого відходу за даними ГДК хімічних речовин у грунті. відходи концентрація токсичність утилізація

Рекомендації до виконання завдання

1. Згідно додатку 1 та додатку 2 знайти необхідні параметри для кожного інгредієнта відходу і занести в таблицю 2. Для заповнення останньої колонки таблиці 1 слід скористуватися додатком 2.

Таблиця 2. Фізико-хімічні характеристики інгредієнтів відходу.

Назва

Маса інгредієнта, т/т

Тиск насиченої пари, мм рт.ст.

Розчинність у воді, г/100

ГДК у грунті,

мг/кг по металу

CuSO4

0,1

0

20,5

0,5

MnCl2

0,1

0

73,9

1500

AsCl3

0,15

11,65

0

2

Pb(NO3)2

0,55

0

52,2

0,01

V2O3

0,1

0

0

0,5

 • 2. Згідно з формулою 3 розрахувати індекс токсичності кожного хімічного інгредієнта, що є у відході (величину Кі округлюється до першого знаку після коми).
 • 3. Упорядкувати ряд індексів (Кi) токсичності по порядку зростання значень коефіцієнтів і ввести нову нумерацію: К1; К2; К3; К4; К5.
 • 4. Вибирати найменші значення індексів токсичності (Кі ), щоб виконувалась перша умова: K1< K23. Якщо не буде виконуватися друга умова: 2K1>K3, то слід святи тільки два значення: К1 і К2
 • 5. Визначити сумарний індекс токсичності згідно з формулою 2:
 • 6. Визначити за таблицею 5.3 клас небезпеки відходу у відповідності до сумарного індексу небезпеки.
 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>