Полная версия

Главная arrow Экономика arrow Актуальні пріоритети міжнародної економічної діяльності України

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Сутність та експертна оцінка інвестиційного клімату в Україні

Інвестиційний клімат - це сукупність політ, соціальних та економічних чинників, яка приймається до уваги інвесторів при здійсненні інвестицій.У більшості робіт під час визначення інвестиційного клімату порівнюють параметри інвестиційного потенціалу й інвестиційного ризику, що характеризують політичну стабільність, дотримання податкового законодавства, незмінність правового законодавства, кадрову стабільність. У ряді інших досліджень оцінка інвестиційного клімату здійснюється на основі порівняння рівня ризику й прибутковості інвестицій. У його визначенні використовуються показники політичних та економічних ризиків, строку окупності, поточної вартості інвестицій, норми прибутковості інвестицій.

Серед найчастіше застосовуваних методик оцінки інвестиційного клімату варто виділити універсальний метод, порівняльний аналіз і бальну оцінку інвестиційних можливостей країни. Універсальний метод враховує максимальну кількість економічних характеристик інвестиційного клімату. Порівняльний аналіз інвестиційного клімату виробляється на основі оцінки темпів і перспектив проведення реформ, визначенні інвестиційного клімату в країнах Східної і Центральної Європи. Бальна оцінка інвестиційних можливостей країни ґрунтується на кількісному зіставленні основних показників інвестиційного клімату.

Традиційно експертно-аналітичне оцінювання інвестиційного клімату передбачає виведення інтегрального показника ризику та відповідне аранжування країн шляхом визначення їхнього інвестиційного рейтингу. Для цього проводить-ся аналіз факторів політичного, економічного, соціально-культурного інституційного середови-ща, ресурсів та інфраструктури країн. Деталізація факторів, їхнього компонування, методи їхньої кількісної та якісної оцінки залежать від цілей та конкретних завдань тієї чи іншої інформаційно-аналітичної системи.Аналіз найбільш відомих підходів до оцінки інвестиційного клімату країни свідчать, що міжнародні агентства як основні параметри вико-ристовують макроекономічні показники динаміки приросту й структури ВВП, стану платіжного балансу країни, фінансового ринку, обслуговування зовнішнього й внутрішнього боргу. Такі дослідження проводять з метою оцінки політичного, економічного й соціального стану країни. Середрізноманіття міжнародних методик оцінки інвестиційного клімату варто виділити Moody's Investors Services, Standard & Poor's Rating Services, Fitch Ratings, Heritage Foundation/Wall Street Journal, Transparency International, Euromоney, Economic Intelligence Union, A. T. Kearney та інші. Аналіз отриманих результатів оцінок кредитного рейтингу, конкурентоспроможності, індексу економічної волі, індексу корупції, платоспроможності країни, що проводиться міжнародними організаціями, свідчить про покращення інвестиційного клімату в Україні для іноземних інвесторів.

У щорічному рейтингу кредитоспроможності 2005 року Україна поліпшила свої позиції у світовій економіці, зайнявши за індексом конкурентоспроможності 84 місце, за ін дексом технологічної конкурентоспроможності - 85, за індексом державних інституцій - 90 місце.

Результати ранжирування рейтингу A.N. Kearney 62 країн світу за показником глобалізації, який складається з оцінки економічної інтеграції через торгівлю й інвестиції, технологічного зв'язку за допомогою Інтернет, персональних контактів і політичної участі у договорах і міжнародних організаціях, констатували, що Україна посіла 39 місце в рейтингу і поліпшила свої позицій, порівняно з Мексикою, Аргентиною, Росією, що зайняли нижчі позиції.

Рейтинг CalPERS визначає надійність вкладання інвестицій у різні групи фінансових інструментів, пенсійні фонди, з огляду на інтереси найширших верств населення.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в місцевій і іноземній валюті з B до B-.

Прогноз по рейтингу - "негативний", повідомляється в прес-релізі агентства. Країновий стельовий рейтинг був також знижений з B до B-, короткостроковий РДЕ підтверджений на рівні B.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's (S&P) наприкінці серпня 2007 року підтвердило довгострокові кредитні рейтинги України: «ВВ-» - по зобов'язаннях в іноземній валюті, «ВВ» - по зобов'язаннях у національній валюті, а також короткострокові рейтинги «В», прогноз рейтингів - «стабільний». Підвищення рейтингів довгострокового кредитування сприяло тому, що найбільші обсяги інвестицій у 2007 році зафіксовано у фінансових установах - 2419 млн доларів, оптовій торгівлі й посередництві в торгівлі - 2264 млн доларів, в організаціях, що здійснює операції з нерухомістю - 1773,4 млн доларів, у металургії й обробці металів - 1398,3 млн доларів, харчової промисловості - 1274,6 млн доларів.

Ряд міжнародних організацій важливими чинниками непривабливості інвестування в Україну вважають недосконалість законодавства, високий рівень корупції, а також слабкість регуляторного середовища. У традиційному рейтингу економічних свобод, який складає американський аналітичний центр Heritage Foundation/Wall Street Journal, Україна перебуває на 125 місці з 161 країни світу. Для даної підгрупи країн характерними рисами є проведення на державному рівні політики валютних обмежень, маніпулювання банківською системою та застосування інших обмежень. Рівень економічних свобод в Україні визначено на рівні 53, 3 % з 100 % можливих у 2007 році . Країну було віднесено до категорії держав, які характеризуються як «в основному невільні». Низький індекс економічної волі означає відставання країни в темпах здійснення економічних перетворень.

 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>