Полная версия

Главная arrow Экономика arrow Актуальні пріоритети міжнародної економічної діяльності України

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Місце міжнародного лізингу на ринку лізингу в Україні

Лізинг (англ. leasing -- оренда, майновий найм) -- підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна.

У масштабах країни поширення лізингу - важливий фактор НТП, поліпшення фін стану, зменшення тиску на центр фін фонди. В Україні планується формування лізингових компаній з метою розвитку авіаційного транспорту, аграрного сектору (компанія «Украгролізинг» вже існує).

Ринок лізингу в Україні:

  • - 2007 р. 90 лізингових компаній, 70% розміщено в києві;
  • - обсяги ринку 2007 року: 14 млрд. грн. активів було передано в лізинг, вартість портфеля лізингових угод 19 млрд. грн.
  • - фінансуються лізингові угоди на 70% за доп банківських кредитів; лише на 8% за доп власних коштів лізингодавця;
  • - найпопулярніші предмети лізингу, які також займають найбільшу частку за вартістю в портфелях лізингу це транспортні засоби (переважно легкові авто, залізничний, вантажний), виробниче обладнання, с/г техніка та комп'ютерне та телекомунікаційне обладнання;

У 2008 році експорт послуг з операційного лізингу склав 78 млн. дол., що є 0,7% від загального імпорту послуг (з 2005 р. частка не змінилася, хоча вартісно експорт за 3 роки зріс майже в 2 рази). По імпорту в 2008 р. - 93 млн. дол. (1,4% від загального імпорту послуг Україною), в 2005 р. частка була 2,4%), а вартісно імпорт зріс за 3 роки на 32 %.

Отже:

  • - експорт послуг операц л-гу динамічно зростав останнім часом, хоча його частка в стр-рі експорту послуг є невеликою;
  • - імпорт таких послуг зростає повільніше, але вартісно він перевищує експорт на приблизно 15 млн. дол.

Отже, якщо додати середні значення експорту та імпорту лізингових послуг за період 2005 - 2008 рр. (300 млн. грн.. + 450 млн. грн. = 750 млн. грн.) і порівняти їх з обсягом ринку лізингу України за 2007 рік 19 млрд. грн. , то отримаємо що зовнішньоторгівельний оборот лізингових послуг склав приблизно 4 % від обсягу ринку лізингу в Україні.

Найкрупніші лізингові компанії за портфелем лізингових угод ТОВ "Райффайзен Лізинг Аваль", ТОВ "Євро Лізинг", ТОВ "УніКредіт Лізинг".

 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>