Полная версия

Главная arrow Педагогика arrow Використання комп’ютерних технологій при вивченні математики

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Актуальність проблеми використання комп'ютерних програм при вивченні математики

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання підсилює в учнів потребу в здобутті додаткових знань, оскільки створюються умови для:

 • · індивідуальних навчальних можливостей і потреб;
 • · широкого вибору змісту, форм, темпів і рівня їх загальноосвітньої підготовки;
 • · задоволення освітніх потреб в поглибленому вивченні предмета;
 • · розкритті творчого потенціалу учнів: участь у конкурсах, олімпіадах;
 • · активного самостійного засвоєння знань.

Напрямки використання інформаційних технологій при вивченні математики можна розділити на кілька блоків:

 • · створення мультимедійних уроків чи фрагментів уроків;
 • · використання комп'ютерних тренажерів для контролю знань;
 • · використання комп'ютера для підготовки до ЗНО;
 • · використання комп'ютера для позаурочної діяльності.

На уроках математики можливе використання персонального

комп'ютера за такими напрямками, як:

 • · контролююча машина;
 • · навчальний тренажер;
 • · моделюючий стенд;
 • · інформаційно-довідникові системи;
 • · ігрове навчальне середовище;
 • · електронний конструктор
 • · експертна система.

Контролююча машина:

Використовуються різноманітні навчально-тестуючі комплекси в залежності від поставлених задач. Тест-W2 дає можливість перевірити теоретичні знання, та має більш розширенні можливості для перевірки просторового уявлення учнів.

Навчальний тренажер:

Виконання тренувальних вправ типу: «знайди помилку», «встанови закономірність», вдосконалення усного рахунку, тренування обчислювальних навичок.

Моделюючий стенд:

Найбільш продуктивно його можна використовувати на уроках геометрії для створення динамічних та анімаційних моделей.

Інформаційно-довідникові системи:

Вони мають важливе значення як на уроці так і в організації позакласних заходів, підготовці до олімпіад та зовнішнього незалежного тестування. Найчастіше я звертаюсь до електронної енциклопедії Кирила і Мефодія, серія енциклопедій «Хочу все знати», а також використання інформаційно-пошукових систем глобальної мережі Інтернет.

Ігрове навчальне середовище:

За допомогою комп'ютера легко створити на уроці цікаву ігрову ситуацію. Учні з захопленням відправляються на пошуки піратських скарбів, фантастичних світів, в космічні подорожі, але для цього їм доведеться засвоїти певні математичні знання та отримати необхідні математичні навички.

Комп'ютер може узяти на себе виконання навчальних функцій, не говорячи вже про функції тренувального характеру, орієнтовані на закріплення знань, умінь, навичок. Вважаю, що систематичне використання ПК на уроці сприяє наступному:

 • - підвищенню рівня використання наочності на уроці;
 • - покращенню продуктивності уроку;
 • - встановленню міжпредметних зв'язків з інформатикою та іншими науками;
 • - організації проектної діяльності учнів щодо створення навчальних програм та електронних посібників з курсу під керуванням учителів інформатики та математики;
 • - логічності подавання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнів;
 • - зміні на краще взаємин з учнями, далекими від математики, особливо тими, які із захопленням ставляться до ПК;
 • - зміні ставлення школярів до ПК як до захоплюючої іграшки;
 • - сприйманню його, як універсального інструмента для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

У процесі навчання важлива не інформаційна технологія сама собою, а те, наскільки її використання сприяє досягненню освітніх цілей. Тому необхідно також розв'язати психолого-педагогічні проблеми комп'ютерного навчання, а саме:

 • - уроки у комп'ютерному класі викликають емоційне піднесення в учнів, що не завжди сприяє ефективності процесу навчання. Тому 1-2 уроки протягом семестру носитимуть лише показове навантаження, а не навчальне. Для оптимізації процесу навчання математики необхідне систематичне використання комп'ютерних технологій;
 • - комп'ютерні уроки вимагають від учнів організованості, швидкості мислення, вміння переключати увагу протягом всього навчального часу.

Комп'ютерна презентація - одна із форм сучасного уроку, яка дозволяє зробити учбовий матеріал яскравим і переконливим.

Мультимедійні сценарії уроків виконуються у вигляді презентацій з використанням програми Microsoft Office Power Point.

Слайди презентацій, зазвичай, містять ілюстративний матеріал для уроку, фрагменти відеофільмів, анімації. При підготовці презентації заздалегідь продумується структура уроку, послідовність слайдів визначає певний темп і логіку викладення матеріалу, тобто створюється сценарій проведення уроку. На слайдах розміщують короткі тези, дати, імена, терміни, визначення, формули, які необхідно учням запам'ятати.

Найбільш важливий матеріал для підключення асоціативної зорової пам'яті виділяють кольором, шрифтом, обрамленням тощо.

Цифровий матеріал, матеріал, що потребує пояснення таблиць і графіків, графічні задачі зручно представляти, використовуючи програму Microsoft Office Excel.

Є багато позитивних моментів при використанні такої методики:

 • 1. Яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам'ятовуються.
 • 2. Завдяки рухливості малюнків, схем, таблиць є можливість їх змінювати, доповнювати, корегувати, заповнювати поетапно, частинами, чи повернутись до попереднього моменту, повторити якийсь епізод.
 • 3. Використання мультимедійних засобів на уроках сприяє створенню позитивної атмосфери, що має велике значення для сприйняття інформації.

Мультимедійні презентації зручно використовувати на уроках при поясненні нового матеріалу, при повторенні вивченого матеріалу, при організації поточного контролю знань (презентації-опитування), а також в позаурочний час при створенні проектів і творчих робіт з математики.

Джерелом ілюстративного матеріалу для презентацій служать:

 • · СD-диски мультимедійних курсів математики;
 • · СD-диски електронних енциклопедій;
 • · Матеріали з Інтернет-джерел ;
 • · Матеріали, створені власноруч вчителем чи учнями.
 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>