Полная версия

Главная arrow Охрана труда arrow Деякі питання по цивільній обороні у військовий час

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Дайте визначення ЦЗН України відповідно до законодавства

ЦЗН України є системою організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і інших заходів, здійснюваних центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підлеглими їм силами і засобами, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, добровільними рятувальними формуваннями з метою запобігання і ліквідації НС.

Зобразіть схематично структуру ЦЗН України

Структурна схема ЦЗН України

Рисунок 1.1 - Структурна схема ЦЗН України

Охарактеризуйте коротко сили ЦЗН України

Силами ЦЗН є її воєнізовані, спеціалізовані й невоєнізовані формування. Воєнізовані формування підпорядковуються керівнику спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесений ЦЗН (на даний час МНС). До її складу входить спеціальна оперативно-рятувальна служба та інші формування. Вони створюються для виконання завдань по захисту населення від НС в мирний час та особливий період. Комплектування воєнізованих формувань здійснюється на підставі Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", а також за контрактом.

До спеціалізованих формувань відносяться аварійно-рятувальні, аварійно-відновлювальні та інші формування. Вони створюються для виконання специфічних робіт, пов'язаних з радіаційною й хімічною небезпекою, значними руйнуваннями внаслідок землетрусу, аварійними ситуаціями на нафтогазовидобувних промислах та ін. За рівнем такі формування ділять на: центральні, територіальні і об'єктові. За відомчою належністю розрізняють формування загального призначення і формування міністерств і відомств. Територіальні і об'єктові призначені відповідно для НС нижчого рівня.

До невоєнізованих формувань ЦЗН зараховуються працездатні громадяни України, за винятком жінок з дітьми до 8 років, жінок із середньою та вищою медичною освітою з дітьми до 3 років й осіб з мобілізаційним розпорядженням. Тобто невоєнізоване формування - це група працівників і службовців об'єкта, об'єднаних в окремий підрозділ й оснащених спеціальною технікою й устаткуванням, без звільнення їх від основної роботи й призначених для ведення рятувальних та інших невідкладних робіт (РІНР) під час виникнення НС. За призначенням невоєнізовані формування можуть бути:

  • - загального призначення. Створюються в адміністративно-територіальних одиницях, на об'єктах господарської діяльності й призначаються для пошуку й порятунку потерпілих у районах лиха, надання їм лікарської медичної допомоги, проведення невідкладних робіт, що сприяють порятунку людей, захисту їхнього життя й здоров'я;
  • - забезпечення. Створюються в адміністративно-територіальних одиницях, на обєктах господарської діяльності і призначені для вирішення спеціальних завдань (ведення розвідки, забезпечення зв'язком і т.д.);

По підпорядкованості невоєнізовані формування можуть бути територіальними та об'єктовими.

Крім зазначених сил для вирішення завдань ЦЗН можуть залучатися міністерства й інші органи державної виконавчої влади. Їхній перелік, обсяг покладених завдань і порядок дій у НС визначається Кабінетом Міністрів України.

 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>