Полная версия

Главная arrow Математика, химия, физика arrow Вивчення математичного пакету MathСad

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Розв'язання систем рівнянь

матриця математичний пакет арифметичний

Для розв'язання системи рівнянь з кількома невідомими треба задати початкові наближення для кожної змінної. Далі блок обчислень починається ключовим словом Given, нижче нього слідують рівняння і нерівності у довільному порядку, при цьому знаки ([Ctrl] =), ([Ctrl] 9), ([Ctrl] 0), ([Ctrl] 3) набираються за допомогою відповідних клавіш. Після цього використовується функція Find, аргументами якої є невідомі змінні системи. Функція Find повертає ці змінні, які є розв'язком системи і які записані у тому самому порядку, що використовувався при виклику функції Find.

Якщо система має кілька розв'язків, то треба задавати відповідні їм початкові наближення.

Приклад. Знайти розв'язок системи рівнянь x2 + y2 = 4, y = 2x, y 1.

Для розв'язання рівняння

В документі MathCad

слід набрати відобразиться:

x : 1 y:1 x := 1 y := 1

Given Given

x^2[Прогалина]+y^2[Прогалина][Ctrl]=4 x2 + y2 = 4

y [Ctrl]= 2 * x y = 2x

y [Ctrl]0 1 y 1

c : Find ( x , y ) c := Find ( x , y )

Порядок виконання роботи

Обчисліть значення виразів:

a)

б)

Обчисліть вирази і побудуйте графіки

Задайте дві матриці розміром 3х3 і виконайте обчислення:

lAl =

Розв'яжіть рівняння з допомогою програми root

  • а) 
  • б) 

Для знаходження усіх коренів побудуйте графік

Знайдіть усі корені, задаючи різні початкові умови:

  • 5. Розв'яжіть рівняння й систему рівнянь за допомогою програми Given
  • а) рівняння

тотожно рівне набирається за допомогою клавіш [Ctrl]=

б) систему рівнянь

 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>