Полная версия

Главная arrow Менеджмент arrow Актуальні питання автоматизації управлінських функцій і бізнес-процесів

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Автоматизація бізнес-процесів.

Бізнес-процес -- це множина внутрішніх кроків (видів) діяльності, що починаються з одного і більше входів і закінчуються створенням продукції, що необхідна клієнту. Призначення кожного бізнес-процесу полягає в тому, щоб запропонувати клієнту товар або послугу, тобто продукцію, що задовольняє його у вартості, довговічності, сервісу та якості.

Процес, орієнтований на клієнта, виражається в термінах, що відображають потреби індивідуального, а не масового клієнта. Концентрація на процесах, що створюють цінності (продукцію) для клієнтів, а не на яких-нибудь інших частинах бізнесу, дозволяє найкращим чином виконати те, що повинно бути зроблено фірмою в кінці.

Поняття «інжиніринг бізнесу» та «реінжиніринг бізнесу».

Інжиніринг бізнесу -- це набір прийомів та методів, які компанія використовує для проектування бізнесу у відповідності зі своїми цілями.

Компанія заробляє більше грошей, якщо випускає свою продукцію настільки ефективно, наскільки це можливо. В кінцевому рахунку це означає, що треба знижувати вартість своїх бізнес-процесів, скорочувати надлишкові роботи всередині фірми, робити труд працівників більш продуктивним шляхом покращення їх професійної підготовки та підвищення відповідальності. Компанія підвищує свій прибуток за рахунок збільшення об'єму проданих товарів та (або) послуг.

Компанія не може бути стабільною, вона повинна змінюватися постійно, щоб задовольняти запити споживачів, не поступатися конкуренту, вдосконалювати свої внутрішні процеси, розвивати діапазон запропонованих товарів та послуг і ставити перед персоналом реальні цілі, надавши для їх досягнення творчу свободу дій в певних рамках.

Отже, інжиніринг бізнесу направлений на організацію комерційного підприєм-ництва на конкурентноздатній основі. Проте лише реінжиніринг передбачає новий спосіб мислення -- погляд на побудову компанії як на інженерну діяльність.

Об'єктом реінжинірингу є процеси, а не компанія. Компанія проводить реінжині-ринг не відділень виробництва або продажу, компанія здійснює реінжиніринг роботи, яку виконують люди в цих підрозділах.

Стратегічна ціль інформаційних технологій -- сприяти менеджменту, реагувати на динаміку ринку, створювати, підтримувати та поглиблювати конкурентну перевагу.

Реінжиніринг застосовується в трьох основних випадках:

  • 1. В умовах, коли фірма знаходиться в глибокій кризі, яка може проявлятися в очевидному неконкурентному (дуже високому) рівні витрат, масовій відмові споживачів від продукту фірми і т. д.
  • 2. Коли поточний стан фірми може бути визнаний задовільним, однак прогнози її діяльності є неблагополучними. Фірма стикається з небажаними для себе тенденціями в частині конкурентоспроможності, дохідності, рівні попиту.
  • 3. Реалізацією можливостей реінжинірингу займаються благополучні, швидко зростаючі і агресивні компанії. Їх завдання полягає в прискоренні нарощування відриву від найближчих конкурентів і створенні унікальних конкурентних переваг. Застосування реінжинірингу в цій ситуації є найкращим варіантом ведення бізнесу. Багато компаній вважають, що знайшли найкращу модель бізнесу, в якій не варто що-небудь змінювати. З часом подібний підхід призводить до того, що конкуренти доганяють і переганяють їх, а самі компанії дедалі гірше адаптуються до попиту і ринкової кон'юнктури в цілому.
 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>