Полная версия

Главная arrow Менеджмент arrow Аналіз експортно-імпортної діяльності вітчизняних підприємств (за матеріалами ТОВ "ТІРО")

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Аналіз експортно-імпортної діяльності ТОВ «ТІРО»

Загальна характеристика діяльності ТОВ «ТІРО»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІРО» було організовано в 2006 році.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІРО» знаходиться за адресою Закарпатська область, місто Мукачево, вул. Мендєлєєва 3, тел.(03131) 2-13-46.

Форма власності даного підприємства відноситься до приватної. Що стосується власності капіталу, то він є виключно національним. До складу майна підприємства входять основні фонди й оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відбивається в самостійному балансі. Передане підприємству у повне господарське ведення майно утворить статутний фонд, поділений на частини, розмір яких визначається засновницькими документами. Учасники цього товариства несуть відповідальність у межах їхнього внеску. Збільшення статутного фонду -- це зміна статуту, тому це питання вирішують спеціальні загальні збори "з питання зміни статутного фонду товариства" (ст. 40 Закону України "Про господарські товариства").

ТОВ «ТІРО» створено відповідно до Законів України «Про підприємство», «Про господарські товариства», «Про власність», «Про підприємницьку діяльність»,інших законодавчих актів України, а також на підставі Статуту і Установчого договору підприємства.

ТОВ «ТІРО» належить до малих підприємств, оскільки за законодавством України малими вважаються підприємства на яких працює до 200 чоловік, а станом на 01.01.09 року на підприємстві працювало 22 чоловік.

Підприємство здійснює наступну діяльність:

 • - здійснює імпортні операції - ввіз продукції зі Словаччини, яка в подальшому реалізується в межах області;
 • - розширення сфер і якості послуг населенню, організаціям;
 • - розвиток і вдосконалення нових форм і методів підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки;
 • - одержання прибутку від усіх видів торгової, комерційної, фінансової та іншої діяльності дозволеної законодавчими актами України;
 • - задоволення потреб колективу.

ТОВ «ТІРО» являється юридичною особою, керується у своїй діяльності законодавством України. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банку, має свій фірмовий бланк, від свого імені заключає договори, несе обов'язки, виступає позивачем і відповідачем у суді, арбітражі або третейському суді.

ТОВ «ТІРО» має свою назву та печатку з повним найменуванням державною мовою, необхідні штампи, а також інші реквізити, що затверджуються правлінням товариства та, при необхідності, реєструються згідно з чинним законодавством.

Підприємство має право: 1) Робити послуги підприємствам, організаціям згідно укладених договорів. 2) Купувати, продавати іншим підприємствам і організаціям, здавати юридичним і фізичним особам в оренду майно.

3) Передавати на договірних засадах матеріально-грошові ресурси іншим підприємствам, організаціям і громадянам, що роблять продукцію та виконують для підприємства роботи й послуги. Це дозволяє зробити фірму стійкою, прибутковою й конкурентноздатною, а також забезпечити її подальший розвиток. ТОВ «ТІРО» має право у встановленому порядку займатися зовнішньоекономічною діяльністю, створювати на території України і за її межами філіали у відповідності з законами держави на території якої вони утворюються. Філіали наділяються майном за рахунок майна ТОВ «ТІРО» на основі затверджених положень. Майно філіалу або його представництва зараховуються на його окремий баланс і на самостійний баланс підприємства. Керівництво діяльністю філіалом або представництвом здійснює представлений керуючий справами, права і обов'язки якого визначаються положенням про філіал або про представництво.

В інтересах здійснення своїх завдань підприємство має право по власній ініціативі приймати всі рішення, якщо вони не суперечать діючому законодавству. ТОВ «ТІРО» має право вступати в громадсько-правові відношення з різними українськими, закордонними, міжнародними підприємствами і організаціями, а також з окремими громадянами.

Згідно статуту ТОВ «ТІРО» може здійснювати такі види діяльності:

 • - посередницько-консервативну діяльність «в межах соціально-незаборонених законодавством» в сфері торгівлі;
 • - здійснює зовнішньоторговельну діяльність.

Угоди, що виходять за межі статутної діяльності, але не суперечать чинному законодавству признаються дійсними.

Для державної реєстрації підприємства були подані такі документи:

 • 1. Заява.
 • 2. Ідентифікаційний код засновника підприємства.
 • 3. Установчі документи.
 • - Рішення власника майна про створення підприємства.
 • - Установчий договір.
 • -Статут.
 • 4. Реєстраційну картку, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію.
 • 5. Документ про сплату реєстраційного збору.
 • 6. Документ, що засвідчує сплату власниками внеску до статутного фонду підприємства.
 • 7. Рішення антимонопольного комітету про згоду на створення (злиття, приєднання), якщо це передбачено законодавством.
 • 8. Довідка, про сплату державного мита.

Ціллю діяльності даного підприємства виступає процес задоволення людських потреб, зокрема через процес реалізації м'ясної продукції. Також ціллю діяльності підприємства виступає необхідність досягнення максимального рівня конкурентоспроможності підприємства та забезпечення належних умов праці та заробітної плати своїх працівників.

ТОВ «ТІРО» здійснює оптову і роздрібну торгівлю. Підприємство здійснює збут продукції на ринках, а також має постійних оптових клієнтів, з якими й укладає договори. Динаміка обсягів реалізації продукції залежить від сезонності, цін на ринку, конкурентів і запитів споживачів.

Проведення систематичних аналізів діяльності фірми дозволяє: - швидко, якісно й персонально оцінювати результати діяльності фірми і її структурних підрозділів; - точно й вчасно знаходити й враховувати фактори, що впливають на одержуваний прибуток; - визначити витрати й тенденцію їхніх змін, що необхідно для визначення продажної ціни й розрахунку рентабельності; - знаходити оптимальні шляхи рішення різних проблем і одержання достатнього прибутку.

 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>