Висновок

В процесі аналізу трудових показників потрібно здійснювати науково обґрунтовану вибірку із загального масиву показників найбільш результативних з точки зору їх впливу на результативність і прибутковість підприємства. Тільки на основі аналізу трудових показників можливо своєчасно виявити помилки та негативні тенденції і прийняти оперативні заходи по їх усуненню. Але аналіз трудових показників сам по собі дає лише необхідну інформацію про стан справ, яка має відносно практичне значення. Тільки прийняття на її основі управлінських рішень і їх реалізація має практичне значення.

У цьому рефераті були розглянуті основні аспекти аналізу та моделювання показників трудової діяльності, їх взаємозв'язків, що можуть бути використані для прийняття ефективних управлінських рішень у трудовій сфері діяльності підприємства.

Список використаної літератури

 • 1. Баланда А.Л. Неформальна зайнятість (методологія І методика дослідження). Автореф. дис. к. е. н. -- К., 1999.
 • 2. Бесєдін В.Ц. Прогнозування І розробка програм. Метод, реком. -- К., 2000.
 • 3. Богданова Т.І. Організаційно-економічні аспекти формування структурних трудових ресурсів. Автореф. дис. к. е. н. -- Хмельницьк, 1998.
 • 4. Економіка праці. Посібёник. --Львів, 1999.
 • 5. Журавлев Р.В., Карташов С.А., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г. Персонал, словарь понятий и определений. -- М.. Экзамен, 1999.
 • 6. Завелъский М.Г. Экономика и социология труда. Курс лекций. -- М., 1998.
 • 7. Заяцъ Т.А. Регіональне відтворення робочої сили (методологія І практика регулювання). Автореф. дис. к. е. н. -- К., 1997.
 • 8. Казановський А.В., Колот А.М. Соціальне партнерство на ринку праці. -- Краматорськ. Нац. центр продуктивності, 1995.
 • 9. Киреев В.И. Международная экономика. -- М.. ИНФРА-М, 2000.
 • 10. Колот А.М. Оплата праці на підприємстві, організація та вдосконалення.--К.. Праця, 1997.
 • 11. Лебедев О.Т., Канъковская А.Р., Филиппова Т.Ю. Основы экономики. --СПб.. ИД "МиМ", 1997.
 • 12. Левченко О.М. Підвищення якості трудового потенціалу. Автореф. дис. к. е. н. -- Кіровоград, 1998.
 • 13. Мандебура В.О. Рівень життя населення та механізми його регулювання. Автореф. дис. д. е. н. -- К., 1999.
 • 14. Мікловда В.В. Ринок праці та механізм його функціонування. Автореф. дис. к. е. н. --Львів, 1999.
 • 15. Мокий М.С., Скамай Л.Г., Трубочкина М.И. Экономика предприятий. -- М.. ИНФРА-М, 2002.
 • 16. Петрова І.Л. Сегментація ринку праці та процес його регулювання. Автореф. дис. д. е. н. -- К., 1998.
 • 17. Петюх В.М. Рыночная экономика. -- К.. Урожай, 1995.
 • 18. Погорелое З.З. Нормирование труда в промышленности. -- К.. Основы, 1991.
 • 19. Поляков И.А., Ремизов К.С. Справочник экономиста по труду. -- 6-е изд., перераб. и доп. -- М.. Экономика, 1998.
 • 20. Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Уряд, кур'єр. -- 2002. -- 28 груд. -- № 244.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить