Задача розподілення замовлень

При багатономенклатурному виробництві, коли одні і ті ж вироби можна обробляти на різних верстатах, може виникнути задача розподілу замовлень по верстатам. Звичайно, необхідно мінімізувати загальні затрати на все виробництво. Задача, як правило, досить складна, але якщо затрати на виріб пропорційні часу обробки цього виробу, то можна використовувати простий метод, так званий індикаторний метод. Опис методу буде проілюстрований прикладом, як і в попередньому пункті. Нехай необхідно виконати чотири замовлення:

Замовлення 1 - 100 виробів;

Замовлення 2 - 200 виробів;

Замовлення 3 - 50 виробів;

Замовлення 4 - 75 виробів.

Вироби будь-якого замовлення можна обробляти на будь-якому з чотирьох верстатів А, В, С, D, але час виконання замовлень буде різним. Кожен з верстатів, звичайно, має свій обмежений ресурс часу для виконання замовлень. Вся інформація наведена у табл. 1, позначення мають наступний сенс: N - номер замовлення, V - об'єм замовлення (задається), - норматив обробки виробу і-го замовлення на k-ому верстаті (штук/год), задається, - загальні затрати часу на і-е замовлення при його виконанні на k-ому верстаті (години), - індикатор для і-го замовлення і k-го верстата, - ресурс часу k-го верстата (години), задається, - використаний час k-го верстата (години).

Правила розрахунків значень індикатора наступні. Верстату, який має найбільшу продуктивність обробки виробів даного замовлення (тобто маючого найбільший норматив), присвоюється значення індексу, що дорівнює 1. Для замовлення 1 верстат D - найкращий, тому .

Наступному по продуктивності верстату приписується оцінка, що дорівнює відношенню загального числа годин роботи по виконанню даного замовлення верстатом з максимальною продуктивністю. Для верстата А маємо і т. д. Всі дані прикладу зведені у табл. 1 (дані округлені).

Табл. 1. Таблиця розподілу замовлень індикаторним методом

N

V

1

100

1

100

1.33

0.67

150

2.00

0.8

125

1.67

1.33

75

1.00

2

200

2

100

1.00

1

200

2.00

0.9

220

2.20

1.7

120

1.20

3

50

2

25

1.25

1.33

37.5

1.88

1

50

2.50

2.5

20

1.00

4

75

1

75

1.25

0.8

93.75

1.56

0.67

112.5

1.87

1.25

60

1.00

80

150

250

100

75

0

220

95

Замовлення треба розподіляти по верстатам у відповідності з мінімальними значеннями індикатора за умови, що верстати мають достатній ресурс часу. Деякі варіанти розподілення замовлень неприпустимі, якщо замовлення неможливо дробити (тобто замовлення повинне бути виконане на одному верстаті). У розглянутому прикладі замовлення 1 і 2 не можуть виконуватися на верстаті А, замовлення 2 нездійсненне на верстатах B i D. Тому замовлення 2 доводиться виконувати на верстаті С, хоча це найменш вигідний варіант (індикатор цього варіанта максимальний). Замовлення 1 має значення індикатора, що дорівнює 1, на верстаті D, проходить по обмеженню по ресурсу часу цього верстату, тому закріплюється за цим верстатом. Замовлення 3 також має індикатор, що дорівнює 1, для верстату D, укладається в обмеження цього верстату (в залишки обмеження після закріплення замовлення 1 за верстатом D), тому замовлення 3 закріплюється за верстатом D. Замовлення 4 можна закріпити як за верстатом А, так і за верстатом В. Оскільки <, замовлення 4 необхідно закріпити за верстатом А. У кінці треба визначити використаний час роботи верстатів.

Нажаль, в індикаторному методі немає обліку затрат на обробку деталей на верстатах, хоча побічно ці затрати прийняті до уваги, оскільки індикатори визначають відносну ефективність роботи верстатів по виконанню кожного замовлення.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >